Wuxi Loonde Packing & Crafts Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Wuxi Loonde Packing & Crafts Co., Ltd

 

* Which is a professional manufacturer of packaging with more than 13 years experience.

 

* In 2019, the total export volume of our company is 10 million pieces.

 

* Our regular products can be customized in various colors, sizes,logo.

 

* Above all, we provide one-year warranty,lifetime service and third-party inspection service to guarantee quality and quantity for customers.Quality is our culture.