Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 eacc gift packaging bags 2011-07-26 ~ 2017-07-25
ISO14001 ISO14001 eacc ISO14001-2004 2011-07-21 ~ 2017-07-25
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Other Other Other 2018-12-20 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
TUV TUV TUV SUD TOTE BAGS,AND COTTON BAGS ,OTHER ECO BAGS 2016-07-05 ~ 2019-07-06
TUV TUV Intertek COTTON BAGS, TOTE BAGS ,AND OTHER ECO BAGS 2016-10-11 ~ 2019-10-10
TUV TUV Intertek COTTON BAGS, TOTE BAGS ,AND OTHER ECO BAGS 2016-10-11 ~ 2019-10-10
TUV TUV TUV SUD TOTE BAGS,AND COTTON BAGS ,OTHER ECO BAGS 2016-07-05 ~ 2019-07-06

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này